Privacy verklaring (AVG)

PHILDIE, gevestigt aan de Concertlaan 34, 8265 RD Kampen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.phildie.nl
Concertlaan 34
8265 RD Kampen
Telefoon +31-6-44334429

Waarom Persoonsgegevens verwerken:
Phildie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze heeft verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW identificatienummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt.
De PHILDIE website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Van ouders wordt dan ook verwacht betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Phildie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via e-mail, dan wordt deze informatie per direct verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt.
Phildie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of bulletin.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Phildie verwerkt ook de persoonsgegevens hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming.

Phildie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Phildie) tussen zit.

Phildie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Microsoft Outlook en Excel voor het beheren van klantgegevens, voorraadgegevens en factuurgegevens. Deze software met bijbehorende database draait op een stand-alone computer in eigen huis, zonder verbinding met externe servers.
Microsoft Outlook voor het beheren van e-mailadressen van actueel kopende klanten om deze klanten op de hoogte te kunnen houden van de vorderingen van lopende projecten waarop zij hebben ingeschreven. Phildie installeert regelmatig de actuele software updates.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard.

Phildie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens worden gehanteerd:

 • Personalia, adres, telefoon, e-mail, bankrekeningnummer;
  >> zolang noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening.
 • Na beëindiging van de zakelijke relatie;
  >> 7 jaar (wettelijke bewaartermijn i.v.m. Belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden.
Phildie verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken.
Phildie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Phildie verzamelt geen persoonlijke gegevens op haar website https://www.phildie.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Phildie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons per e-mail een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail inzenden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Een reactie op uw verzoek volgt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier weken.

Phildie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Volg de link naar de website van de toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Phildie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via e-mail.

Phildie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.
Het computersysteem is uitgerust met actuele beveiligingssoftware, een virusscanner en firewall. Regelmatig wordt de actuele software bijgewerkt met updates en virus definities.
Op de website https://www.phildie.nl wordt gebruik gemaakt van een SSL-certificaat. SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden.
SSL certificaten maken gebruik van het https-protocol van de browser, wat de beveiligde verbinding tot stand brengt. Daardoor is de website ook alleen via https:// te bereiken op het internet.
De beveiliging met een SSL-certificaat is te herkennen aan het feit dat de URL van de website met https:// begint. Dit is te controleren in de adresbalk van de internetbrowser die u gebruikt. Wanneer er een SSL-certificaat actief is wordt er een groen slotje getoond in de adresbalk van de internetbrowser.

Inhoud:
Treinmodellen schaal 'N'
NS lichtseinen 'N'
NS bovenleiding 'N'
Ombouwsets 'N'
Frontverlichting 'N'
Onderdelen 'N'
Schaal 'H0'
Schaal '0'
Schaal IIm (G)
Spoorsound
Elektro en Digitaal
Verf programma
Spuitwerk
3D printen
Bestellen:
Bestelpagina 'N'
PHILDIE bouwsets 'N'
Loc nummerplaten 'N'
Bestelpagina 'H0'
Philotrain onderdelen 'H0'
Loc nummerplaten 'H0'
Bestelpagina '0'
Philotrain onderdelen '0'
Bestellen IIm
Bestelpagina verf
Bestelpagina Spoorsound
Bestelpagina elektro
Service:
Downloads
Toelichting bestelformulier
Bestelprocedure
Verzendkosten
Algemene voorwaarden
Route

logo facebook pagina
logo postadres logo e-mailadres
Dubbelklik voor terugkeer naar top pagina.
Deze website komt het best tot zijn recht in Firefox of Google Chrome.