Frontverlichting locomotieven en stuurstandrijtuigen schaal N.

Frontverlichting grootbedrijf.
In de rijrichting gezien dient elke personentrein verlichting te voeren d.m.v. drie wit/gele lampen in een A-vorm en als sluitsein twee rode lichten. Bij het grootbedrijf is deze verlichting niet automatisch rijrichting afhankelijk, dus moet de machinist deze en andere handelingen handmatig omzetten om de treinreis in de andere richting te vervolgen of af te rangeren.
Zijn we bij het modelspoorbedrijf in de automatisering dan toch een klein stapje verder ontwikkeld dan het grootbedrijf? Ook bij het afrangeren moet het seinbeeld dus worden aangepast. Zo luid het voorschrift; "Eén wit/geel licht voor rangeerbewegingen of een afgerangeerde (stilstaande) trein."
Voor het rangeerlicht werd tot medio 2007 veelal het toplicht gebruikt, nu worden de machinisten geadviseerd de rechter koplamp hiervoor te gebruiken uit oogpunt van een betere bereikbaarheid voor het verwisselen van de lamp. Echter, dit advies wordt lang niet altijd opgevolgd.

ontspoorde Sprinter
Een ontspoorde Sprinter
voert het gevarensein.

Geheel volgens de regels kan dan ook nog steeds het toplicht als rangeerlicht worden gebruikt. Hiervan is dan ook dankbaar gebruik gemaakt met de ontwikkeling van de frontverlichting in model.

Nog een vierde seinbeeld welke met de frontverlichting is te vormen.
Indien het overige treinverkeer gewaarschuwd moet worden bij calamiteiten is vanaf de trein een gevarenseinbeeld te tonen te weten de beide rode sluitlichten en het wit/geel toplicht. Dit seinbeeld wordt dus veelal getoond bij ongevallen op en/of langs het spoor.

Frontverlichting stuurstandrijtuigen.
Frontverlichting Sluitverlichting Rangeerlicht Gevarensein

Stuurstandrijtuigen.
Ten behoeve van de Phildie treinmodellen is de frontverlichting vernieuwd om ook toepasbaar te zijn voor digitale aansturing.
De LED-verlichting is ontworpen voor analoog én digitaal bedrijf en heeft uiteraard de bekende A-frontverlichting en rode sluitlichten, zowel analoog als digitaal automatisch wisselend met de rijrichting.
Bij digitale bedrijf wordt met het wisselen van de rijrichting de front- en sluitverlichting door de decoder aangestuurd. Tevens kan met een tweede functie een rangeerlicht (het toplicht) worden geschakeld maar ook het waarschuwings seinbeeld, twee rode plus een wit/geel toplicht (!). het zogeheten gevarensein.
Het voeren van het rangeerlicht werkt alleen aan de voorzijde van de trein, de achterzijde van de trein blijft sluitverlichting voeren tenzij de rijrichting van de decoder wordt omgeprogrammeerd. Het waarschuwings seinbeeld is rijrichting onafhankelijk tenzij de functie waarop het waarschuwings seinbeeld is aangesloten wordt omgeprogrammeerd.

Om de frontverlichting van de reeds eerder (tot maart 2008) uitgeleverde stuurstandrijtuigen digitaal aan te sturen zal de nieuwe frontverlichting moeten worden ingebouwd, dit eventueel in combinatie met de interieurverlichting. De frontverlichting is nu dus ook afzonderlijk verkrijgbaar, zie onderstaande tabel. Indien de koplampen bij groot-serie modellen op de juiste onderlinge afstand staan is deze frontverlichting ook voor die modellen toe te passen.

E-loc 1600-1700-1800 in schaal N.
Tevens is deze frontverlichting ontworpen voor de e-loc serie 1600-1700-1800. Ook deze verlichting heeft dezelfde eigenschappen als de frontverlichting voor de stuurstandrijtuigen, A-frontverlichting en sluitlichten bij analoog bedrijf en bij digitaal bedrijf ook het rangeersein en het waarschuwings seinbeeld. Voor de digitale aansturing van de extra seinbeelden is een locdecoder vereist met een extra functie, b.v. de Zimo MX620, zie hiervoor ook de inbouwhandleiding
Kijk op de Bestelpagina voor de beschikbare decoders en bestellingen.

Frondverlichting Sluitverlichting Rangeerlicht Gevarensein

Frontverlichting dh-loc MaK G1206 in schaal N.
Van huis uit is dit model wat karig voorzien van alleen frontverlichting, wisselend met de rijrichting, er is niet in sluitlichten voorzien.
Daartoe is de PHILDIE frontverlichting ontwikkeld voor de G1206 grootserie modellen en de PHILDIE ombouw modellen, in een analoge- en digitale versie.
Bij analoge toepassing voorziet de verlichting in de seinbeelden front- en sluitverlichting aan beide zijden van de loc, wisselend met de rijrichting. Deze toepassing werkt evenzo bij een beperkte digitale aansturing, alleen front- en sluitverlichting aan beide zijden van de loc.
Alleen de bestaande frontlicht printplaatjes worden in deze toepassing vervangen. Voor digitale aansturing dient de loc uiteraard te zijn voorzien van een decoder met de reguliere lichtfuncties onder F0.

Uitgebreide digitale toepassing.
Aangezien de G1206 ook wordt ingezet voor rangeerwerk en het rijden van goederentreinen is het wel zo fraai dat in model de verlichting aan beide frontzijden onafhankelijk van elkaar kan worden bediend. Deze mogelijkheid heeft de PHILDIE frontverlichting in de uitgebreide versie ook, mits aangestuurd door een decoder met meerdere extra functies, b.v de Zimo MX622.
In deze toepassing kan aan beide zijden van de loc, onafhankelijk van elkaar, het A-frontsein en de sluitverlichting worden getoond. Tevens is het mogelijk het rangeerlicht, de rechter koplamp, en het gevarensein te tonen. Deze seinbeelden werken aan beide zijden van de loc tegelijk, onafhankelijk van de rijrichting.
Voor de inbouw dient de bestaande elektronica van het model te worden vervangen dus ook de basis printplaat.
De levering bestaat dan ook uit de te vervangen basis printplaat, 2x frontverlichting en de Zimo decoder en wordt als kant-en-klare module geleverd.

De lampopening van de rode sluitlichten is bij het grootserie model niet aangebracht en zal dus moeten worden uitgeboord. De door PHILDIE omgebouwde modellen zijn hier al in voorzien. In deze modellen zijn de uitgeboorde lampopeningen aan de binnenzijde tijdelijk afgedekt om strooilicht van de bestaande verlichting te voorkomen.
Kijk op de Bestelpagina voor de beschikbare decoders en bestellingen.

Bestelnr: Model:
16-40011 Frontverlichting DDm (met vier seinbeelden)
16-40012 Frontverlichting BDs/BNL-Bs stuurstandrijtuig (met vier seinbeelden)
16-40013 Frontverlichting e-loc 1600/1700/1800 (met vier seinbeelden)
16-40014 Frontverlichting dh-loc MaK G1206, analoog (alleen front- sluitlicht) aan beide zijden van de loc.
16-40015 Frontverlichting dh-loc MaK G1206, digitaal (alleen front- sluitlicht) aan beide zijden van de loc, inkl. Zimo decoder MX621N.
16-40016 Frontverlichting dh-loc MaK G1206, digitaal (met vier seinbeelden) aan beide zijden van de loc en cabine verlichting, inkl. basisprintplaat en Zimo decoder MX622N.
Voor prijzen en leveringen zie de Bestelpagina of stuur een e-mail.

Inhoud:
Treinmodellen schaal 'N'
NS lichtseinen 'N'
NS bovenleiding 'N'
Ombouwsets 'N'
Frontverlichting 'N'
Onderdelen 'N'
Schaal 'H0'
Schaal '0'
Schaal IIm (G)
Spoorsound
Elektro en Digitaal
Verf programma
Spuitwerk
3D printen
Bestellen:
Bestelpagina 'N'
PHILDIE bouwsets 'N'
Loc nummerplaten 'N'
Bestelpagina 'H0'
Philotrain onderdelen 'H0'
Loc nummerplaten 'H0'
Bestelpagina '0'
Philotrain onderdelen '0'
Bestellen IIm
Bestelpagina verf
Bestelpagina Spoorsound
Bestelpagina elektro
Service:
Downloads
Toelichting bestelformulier
Bestelprocedure
Verzendkosten
Algemene voorwaarden
Route

logo facebook pagina
logo postadres logo e-mailadres
Dubbelklik voor terugkeer naar top pagina.
Deze website komt het best tot zijn recht in Firefox of Google Chrome.