NS seinstelsel 1954, lichtseinen in schaal 'N'.

NS seinen schaal 'N'

Het grootbedrijf, seinstelsel 1954.

Ter vervanging van de armseinen heeft de NS in 1946 een nieuw seinstelsel met lichtseinen ingevoerd. In dit seinstelsel konden maar liefst twaalf seinbeelden worden getoond. Mede in verband met de hogere snelheid van de treinen werd toch in 1954 het seinstelsel weer vervangen . Dit seinstelsel is ook nu nog altijd in gebruik. Het seinstelsel is gebaseerd op hooggeplaatste drielichtseinen en cijferbakseinen, en laaggeplaatste lichtseinen, de dwergseinen. De hooggeplaatste seinen vormen voor elkaar de functie van voorsein en hoofdsein, het laaggeplaatste sein fungeert als voorsein- vertrek- en/of beveiligingssein (wisselstraten). Ook is nog een apart voorsein bij de NS in gebruik, herkenbaar aan het achtergrondscherm met rechte dan wel een of meer afgeronde hoeken. Deze voorseinen komen in een tweelicht- en een drielicht uitvoering voor waarbij alleen een geel of groen seinbeeld getoond kan worden. Bij het drielicht voorsein ontbreekt dan alleen de rode lamp.
De seinbeelden in de hoofdseinen bestaan uit drie kleuren, elke kleur op een vaste plaats, groen - voorbijrijden toegestaan op baanvaksnelheid, geel - voorbijrijden toegestaan maximum snelheid 40 km/u, rood - stop. Bij het cijferbaksein zijn combinaties mogelijk met het tonen van het cijfer wat de maximum te rijden snelheid aangeeft, en bij het dwergsein geld bij 'toestemming voorbij rijden', ook bij groen licht, altijd een max. snelheid van 40km/u.
Dan is er nog de richtingaanwijzer, ook wel vertakkingsein of door zijn vorm ook wel 'Koeiekop' genoemd. Dit sein gaat veelal vergezeld van een drielichtsein waarbij de wisselstand wordt aangegeven, het wordt dus gebruikt bij wisselstraten of een aftakkend spoor. Wanneer het hoofdsein rood licht toont is het vertakkingsein gedoofd.
Elk sein is voorzien van een volgnummer, het zwarte bord met gele cijfers en rand. De seinen voor de snelheidsaanduidingen zijn genummerd met even getallen, de seinen voor de beveiliging van wissels- en wisselstraten zijn oneven genummerd.
Langs de baanvakken tussen stations komen veelal seinen voor met een aanduiding 'P' van Permissief sein, deze seinen worden automatisch door het treinverkeer bediend en worden in principe boven de 500 genummerd.

In model.
Drielichtsein 3D Een grootbedrijf kan niet werken zonder seinen, een modelbedrijf is niet compleet zonder seinen langs het spoor.
Het is dan ook een fascinerend gezicht de verschillende seinbeelden langs de modelspoorweg te zien. De belangrijkste is wel dat het sein op rood gaat zodra het eerste deel van de trein is gepasseerd. Door middel van treindetectie is de aansturing van de seinbeelden zondermeer naar het principe van het grootbedrijf in model te realiseren. De alom beschikbare elektronica bouwstenen en/of componenten geven de juiste middelen.

De ontwikkeling van LED's is de laatste jaren aardig in een stroomversnelling gekomen. Niet alleen qua lichtsterkte is een enorme verbetering geboekt, ook in de miniatuur componenten, de SMD techniek, is het e.e.a. gebeurd.
SMD-LED's, klein, kleiner, kleinste…? Met een oppervlakje van een halve (0,5) mm, vraag niet hoe het gemaakt wordt…, het bied wel perspectief. Ook voor de N-spoorbaan kunnen nu dus NS seinen op schaal worden gemaakt.
Ondermeer het dwergsein, exact schaal 1:160…, met daarin de drie seinbeelden in drie apart gemonteerde gekleurde LED's, rood, groen en geel. De lichtopbrengst is dusdanige dat de voorschakelweerstand hierop nog aangepast kan worden zodat ze minder fel oplichten. Het geheel speelt zich af op amper 5 mm², hierbij wordt ook nog bedrading en een messing buisje gesoldeerd.

Dwergsein.
Dwergsein Exact schaal 1:160, in drie uitvoeringen, de meest voorkomende tussen de sporen, de gekantelde versie tussen spoor en perron en het halfhoog geplaatste dwergsein, voor onoverzichtelijke situaties. De bouwsets bestaan uit een messing geëtst voorschild met seinnummer en een geëtst printplaatje waarop de SMD-LED's en de bedrading gesoldeerd worden. Messing profieltjes voor het voetje van het dwergsein zijn bijgevoegd. Er zijn twee bouwsets t.w. 16-50004 voor twee reguliere dwergseinen en set 16-50005 waaruit één gekantelde en één hoog geplaatst sein kan worden gebouwd, de stationset.

DrielichtseinenVoorsein en hoofdsein.
De bouwsets bestaan uit messing geëtste onderdelen zoals de ladder(s), bordes, achtergrondscherm en de zonnekapjes. Ook de markante seinnummerbordjes (meerdere nummers) en het 'P' -bordje ontbreken niet. Een geëtst printplaatje is bijgevoegd waarop de SMD-LED's en de bedrading gesoldeerd worden. Messing profieltjes met o.m. twee verschillende diameters buis voor de mast zijn bijgevoegd en uiteraard een tekening voorzien van maatvoering voor de bouw van de seinpaaltjes. Uit één bouwset kunnen twee seinen worden gebouwd, voor rechts- dan wel links langs de baan te plaatsen seinen.

CijferbakseinCijferbaksein.
Ook hier bestaan de bouwsets uit messing geëtste onderdelen zoals hierboven omschreven. Bij het cijferbaksein wordt de lichtbak voor de drie seinlampen en het cijfer los van elkaar aan de mast gesoldeerd. Het cijfer, 6 of 8 uitgebeeld in het voorscherm, wordt door twee in serie geschakelde LED's verlicht en kan afzonderlijk van de drie seinlampen worden geschakeld. Messing profieltjes met o.m. twee verschillende diameters buis voor de mast zijn bijgevoegd en uiteraard een tekening voorzien van maatvoering voor de bouw van de seinpaaltjes. Ook deze bouwsets zijn voorzien van SMD LED's. Uit één bouwset kunnen twee seinen worden gebouwd, voor een rechts- dan wel links langs de baan te plaatsen seinen.

Drielichtsein met richtingaanwijzer (vertakkingsein).
VertakkingseinVolgens het NS seinenboek is de betekenis van sein nummer 252; "Aanduiding van de bestemming van de ingestelde weg."
Veelal komt het vertakkingsein, bijgenaamd 'Koeiekop', voor i.c.m. het drielichtsein, al dan niet een P-sein, althans het wordt meestal aan de seinpaal van het drielichtsein gemonteerd. Wanneer het drielichtsein rood toont zijn de lichten van de richtingaanwijzer uit.
De bouwsets bestaan uit messing geëtste onderdelen zoals de ladder(s), bordes, achtergrondscherm en de zonnekapjes, incl. de seinnummerbordjes (meerdere nummers) en het 'P' -bordje. Printplaatjes zijn bijgevoegd waarop de SMD-LED's en de bedrading gesoldeerd worden. Messing profieltjes met o.m. twee verschillende diameters buis voor de mast zijn bijgevoegd en uiteraard een tekening voorzien van maatvoering voor de bouw van de seinpaaltjes. Uit één bouwset kunnen twee seinen met richtingaanwijzer (laag of hoog) worden gebouwd, voor rechts- dan wel links langs de baan te plaatsen seinen.

Portaal seinen.
Portaalseinen zijn er grofweg in twee uitvoeringen, de 'oude' seinen met gloeilampen en zonnekappen, waarin de gloeilampen nu ook worden vervangen door LED-armaturen, en de nieuwe met LED verlichting. In principe worden de seinen opgehangen aan bovenleidingportalen of, wanneer dat zo uitkomt, aan een afzonderlijk portaal en komen het meest voor op stations- en rangeer emplacementen. Van elk type zijn twee uitvoeringen, het drielichtsein en het cijferbaksein. De laatste als drielichtsein en cijferbak naast elkaar in één geheel. In de bouwsets zijn alle genoemde varianten verkrijgbaar.
In het huidige digitale tijdperk komt het waarschijnlijk niet meer voor dat de bovenleiding elektrisch functioneel in gebruik is. Voor de massa aansluiting van de seinen wordt dan ook gebruik gemaakt van het portaal.
De bouwsets voorzien alleen in de seinen, voor de benodigde portalen zie de pagina DIN-portalen.

Waarschuwingsseinen.

Niet alleen het treinverkeer wordt beveiligd, ook bij werkzaamheden aan het spoor staat de veiligheid hoog in het vaandel. Immers, wegwerkers moeten op tijd worden gewaarschuwd wanneer een trein in aantocht is. Bij onoverzichtelijke situaties zijn dan ook waarschuwingsseinen geplaatst b.v. bij bruggen, tunnels en onoverzichtelijke bogen in een traject. Een dergelijke boog ligt b.v. in het traject Zwolle-Amersfoort bij Harderwijk en in het traject Maastricht Heerlen bij Schin op Geul. Officieel is de benaming van het sein 'Waarschuwingsinstallatie Uitzicht Belemmerende Objecten', afgekort het WUBO-sein. Zolang er geen trein in aantocht is branden de twee lampen continu, wanneer een trein in aantocht is gezien vanuit de richting van achter het sein, gaan de beide lampen beurtelings knipperen.
Bij de NS zijn meerdere uitvoeringen in gebruik echter, voor de modelbouw zijn er twee interessant n.l. het enkele sein en de meervoudige uitvoering. Het enkele sein voor obstakels die het uitzicht ontnemen op het er achter liggende spoor en het meervoudige sein wordt o.m. toegepast bij dubbelsporige bogen. Dit meervoudige sein heeft voor elk spoor een sein en is aan de voor- én achterzijde functioneel, het is dus voor twee sporen in beide kijkrichtingen.

WUBO seinenIn model.
Voor de uitvoering van de WUBO-seinen heeft een concessie moeten plaatsvinden m.b.t. de seinlampen. Bij het grootbedrijf hangen de lampen afzonderlijke vóór het achtergrondscherm aan een buisconstructie. Het is helaas niet uitvoerbaar de lampen in model ook afzonderlijk voor het scherm te houden. De SMD LED's zullen op een printplaatje moeten zitten om het geheel niet te kwetsbaar te maken. Hierdoor is voor een zelfde vorm van 'lichtbak' gekozen zoals toegepast in de andere seinmodellen. Conform het grootbedrijf werkt het enkelvoudige sein in één kijkrichting en het meervoudige modelsein in beide kijkrichtingen. De concessie hierin is dat het sein in beide richtingen niet onafhankelijk van elkaar werkt aangezien er dan acht LED's in het sein aanwezig dienen te zijn die dan ook elk afzonderlijk aangestuurd moeten worden. Modelbouw is de kunst van het weglaten.

WUBO-sein enkelvoudig.
Voor het enkelvoudige sein bestaat de bouwset uit messing geëtste onderdelen zoals de ladder, achtergrondscherm en de zonnekapjes. Geëtste printplaatjes waarop de SMD-LED's en de bedrading gesoldeerd worden. Messing profieltjes met o.m. twee verschillende diameters buis voor de mast en uiteraard een tekening voorzien van maatvoering voor de bouw van de seinpaaltjes. Uit één bouwset kunnen twee enkelvoudige seinen worden gebouwd.

WUBO-sein meervoudig.
Voor het meervoudige sein bestaat de bouwset uit messing geëtste onderdelen zoals de ladder, bordessen, achtergrondschermen en de zonnekapjes. Geëtste printplaatjes waarop de SMD-LED's en de bedrading gesoldeerd worden. Messing profieltjes met o.m. twee verschillende diameters buis voor de mast en uiteraard een tekening voorzien van maatvoering voor de bouw van de seinpaaltjes. Uit één bouwset kan één meervoudig sein worden gebouwd met de licht uitstraling aan voor- en achterzijde.

NS seinen

NS lichtseinen schaal N, exact schaal 1:160.
Van links naar rechts; Dwergsein in aanbouw, dwergsein (afm. lichtbakje 1x2mm), gekanteld dwergsein (bij perronrand), tweelicht voorsein, drielicht voorsein, hoofdsein, cijferbaksein.

De bouwsets 16-50001, -50002 en -50003 zijn vernieuwd. Voor een nog realistischer verhouding tot het grootbedrijf is de mast samengesteld uit een slanker profiel, Ø 0,8 en Ø 1,0 mm.
Zie voor een impressie de (gewijzigde) bouwbeschrijvingen op de pagina onderdelen info.

Bestelnr: Model:
Een overzicht van de verschillende uitvoeringen staat op de pagina NS-lichtseinen.
Voor prijzen en leveringen zie de Bestelpagina of stuur een e-mail.
De bouw van deze sets vraagt een flinke dosis soldeerervaring.

Inhoud:
Treinmodellen schaal 'N'
NS lichtseinen 'N'
NS bovenleiding 'N'
Ombouwsets 'N'
Frontverlichting 'N'
Onderdelen 'N'
Schaal 'H0'
Schaal '0'
Schaal IIm (G)
Spoorsound
Elektro en Digitaal
Verf programma
Spuitwerk
3D printen
Bestellen:
Bestelpagina 'N'
PHILDIE bouwsets 'N'
Loc nummerplaten 'N'
Bestelpagina 'H0'
Philotrain onderdelen 'H0'
Loc nummerplaten 'H0'
Bestelpagina '0'
Philotrain onderdelen '0'
Bestellen IIm
Bestelpagina verf
Bestelpagina Spoorsound
Bestelpagina elektro
Service:
Downloads
Toelichting bestelformulier
Bestelprocedure
Verzendkosten
Algemene voorwaarden
Route

logo facebook pagina
logo postadres logo e-mailadres
Dubbelklik voor terugkeer naar top pagina.
Deze website komt het best tot zijn recht in Firefox of Google Chrome.